Openingstijden

De praktijk is geopend en telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. Ook zijn wij bereikbaar per email.

Behandelplan

Een behandelplan is een plan van aanpak dat tot stand komt na overleg tussen de patiënt en de tandarts. Tijdens het bespreken van het behandelplan zal de tandarts aan de patiënt uitleggen wat de situatie is en wat de mogelijkheden zijn.

Van iedere mogelijkheid zal worden aangegeven:
- de inhoud van de behandeling;
- de voor- en nadelen;
- de behandelduur;
- de kosten.
De patiënt kan dan zijn of haar keuze bepalen, waarna er een specifieke begroting zal worden gemaakt. Voor behandelingen die duurder zijn dan €150,-- krijgt u een begroting, die u voor gezien dient te ondertekenen.

Een behandelplan kan uit een aantal behandelingen bestaan.

Meegaan in behandelruimte

Indien uw kind een afspraak heeft, vragen wij u vriendelijk om in sommige gevallen in de wachtkamer te blijven zitten. Dit zorgt voor rust in de behandelkamer tijdens een behandeling en komt de concentratie van de tandarts ten goede. Mocht u iets specifieks willen weten van de tandarts kunt u dit voor aanvang van de behandeling aan de praktijkassistente doorgeven.

Mondhygiëne

Wij vinden het prettig als u uw tanden voor aanvang van de behandeling poetst. Voor een goede verzorging van uw gebit wordt aangeraden dat u uw gebit minimaal 2 keer per dag poetst en eenmaal per dag flost.

Eerste Afspraak

Voor nieuwe patiënten wordt eerst een controle afspraak gemaakt (ook wel sanering genoemd). Tijdens deze afspraak, de halfjaarlijkse controle, wordt het volgende uitgevoerd:
- volledige gebitscontrole
- 2 röntgenfoto's (zg bitewings)
- OPG (röntgenfoto van de hele kaak)

Vergoedingen voor dit eerste consult zijn per zorgverzekering verschillend.Voor grote behandelingen (bijvoorbeeld wortelkanaalbehandeling, kroon- en brugwerk) kunt u een begroting opvragen. Na akkoord zal er een afspraak gemaakt worden voor de vervolgbehandeling.

Verhinderd

Indien u niet op uw afspraak kunt komen, dan verzoeken wij u dit minstens 24 uur van tevoren telefonisch of per email aan ons door te geven(bij voorkeur tussen 08.00 en 08.30 uur). Voor niet (of niet tijdig) geannuleerde afspraken kan € 15,00 per10 minuten in rekening worden gebracht. Bij overmacht wordt uiteraard rekening gehouden met de situatie.

Oproepservice

Wij bieden onze patiënten de service door hen 1 tot 2 dagen voor de behandeling te attenderen op de afspraak. Bij voorkeur doen wij dit per email. In de gevallen dat er geen emailadres bekend is, sturen wij een smsje of bellen wij u. Wacht dit oproepje niet af, maar houdt zelf uw afspraak in de gaten. Dit is een extra service die wij voor onze patiënten verrichten.

Betalen

Bedragen onder de € 100,00 dient u bij voorkeur per kas of per PIN te voldoen aan de balie. Er bestaan echter uitzonderingen. Dit houdt in dat indien wij een overeenkomst hebben afgesloten met een verzekeraar, dat wij dit rechtstreeks kunnen declareren. De verzekeraars met wie ons administratiekantoor DFA samenwerken, kunt u vinden op onderstaande link:
https://factuur.dfa.nl/Home/Zorgverzekeraars

De facturatie van uw behandeling hebben wij uitbesteed aan DFA service. U ontvangt na uw behandeling van DFA een nota, die binnen 30 dagen na de notadatum betaald moet worden. Het is belangrijk om deze betalingstermijn in acht te nemen, omdat DFA bij overschrijding wettelijk gerechtigd is rente en incassokosten in rekening te brengen. Mocht u niet in staat zijn om uw nota binnen 30 dagen te betalen, neemt u dan direct contact op met DFA, tel. 088-6555 999.

Verzekering

Vanuit de basisverzekering wordt alleen de tandheelkundige zorg voor kinderen tot 18 jaar vergoed. Deze declaraties hebben geen invloed op uw no-claim. Indien wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar worden deze bij een geldige polis direct gedeclareerd. Indien wij geen contract hebben dient u dit zelf te doen. Ook de volledige prothese en bepaalde verrichtingen die onder de AWBZ vallen (waaronder implantaten) worden gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de overige tandheelkundige verrichtingen kunt u zich aanvullend verzekeren.

Taal/Tolk

Indien u de Nederlandse taal niet (geheel) in woord beheerst, dan kunnen wij u eventueel in het Engels te woord staan. Beheerst u geen van eerder genoemde talen, laat u dit dan vooraf weten, zodat wij een tolk kunnen regelen.

Inschrijven nieuwe patiënten

Inschrijven van nieuwe patiënten kan gedurende de openingstijden. Bij voorkeur via onze website. Om de inschrijving compleet te maken, hebben wij de volgende documenten nodig: - kopie geldig legitimatiebewijs - kopie geldig verzekeringspasje (of polisblad).

Belangrijke zaken

- Mobiele telefoons dienen i.v.m. gevoelige apparatuur zowel in de wachtkamer als in de behandelkamer, tijdens de gehele behandeling uitgeschakeld te zijn.
- Verboden te roken in het pand.
- Niet meer dan 2 personen in de behandelkamer.
- Wij verzoeken u wijzigingen in adres, telefoonnummer of andere verzekeraar aan ons te melden.