Algemeen contactformulier Nieuwe Steen

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP 0900 20 25 012, € 1,- per gesprek). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de NMT en de ANT.

Indien dit geen bevredigende oplossing levert, dan kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling of de ANT-klachtenregeling. Wij zijn aangesloten bij deze twee instellingen en u kunt onder vermelding van Tandartsenpraktijk Nieuwe Steen BV, en daarbij de naam van de betreffende tandarts een klacht indienen.

Daarbij zijn twee mogelijkheden;
- bemiddeling
- formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

* is verplicht.